Manifest

We Love Trash – ( Manifest 2014 )

Sommigen noemen het spelen, anderen gebastel. Troep of geen troep dat is de vraag. Hoe het ook zij, halve stofzuigers en baltsende buizenradio’s spreken voor zich … “We love trash!”

De optredens van “We love trash” bestaan uit een dialoog met zelfgebouwde instrumenten, gemaakt van ‘objects trouvés’ en ‘gekooide chaos’, ontstaan uit trash en oude electronica.
Chaotisch, melodisch, ritmiek, kabaal, stilte, atonaal, tonaal, thema, willekeur, het is allemaal aanwezig en gemaakt van doodgewoon huishoud en elektronisch afval.
De complexiteit en de textuur van deze geluidsinstallaties krijgen een nieuwe betekenis door hun kombinatie en interactie. Het zet de aanwezigen op een ander been. Deze unieke samenstelling van afzonderlijk bekende voorwerpen en geluiden breekt met alle bekende structuren. Dit is een verwijzing naar de overvloed van impulsen die in hun vertrouwde omgeving hun betekenis hebben verloren door voorspelbaarheid. Onze overgeorganiseerde samenleving brokkelt af en wij zijn niet meer gewend om onbevooroordeeld zelf waar te nemen. De mens is van nature een veerkrachtige creatieve soort. In de westerse wereld lijkt dit vergeten te zijn en de maatschappij doet ontredderd aan. Alleen als we ons trainen de chaos in de ogen te zien kunnen we leren om in de nieuwe omstandigheden te floreren.

“We love trash” ontregelt en nodigt het publiek uit om te herijken; om een nieuwe relatie aan te gaan met de omgeving en het leven.

Eindhoven 2014

Krijn Hendriksen
Hans d’Achard
Rob van Gils

 

Geef een reactie